Βρίσκεστε εδώ: Αρχική Υπηρεσίες

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Εμπορικό Δίκαιο

 • Προπτωχευτικές διαδικασίες- Εξωδικαστικός Μηχανισμός Ρύθμισης Οφειλών- Πτωχευτικός Νόμος

 • Εμπορικές Συμβάσεις.

 • Δίκαιο Επιχειρήσεων.

 • Βιομηχανική & Πνευματική Ιδιοκτησία.

 • Σήματα.

Δημόσιο-Διοικητικό-Φορολογικό Δίκαιο

 • Δημόσιες Συμβάσεις.

 • Δημόσια Έργα.

 • Ακυρωτικές διαφορές.

 • Διαδικασίες παροχής προσωρινής προστασίας.

 • Φορολογικές προσφυγές.

Αστικό Δίκαιο

 • Εμπορικές Διαφορές.

 • Ασφαλιστικά μέτρα.

 • Αδικοπραξίες.

 • Αυτοκινητικά.

 • Εμπράγματο.

 • Οικογενειακό.

Ποινικό Δίκαιο

 • Εγκλήματα κατά της Ιδιοκτησίας και των Περιουσιακών Δικαιωμάτων.

 • Φορολογικές και οικονομικές παραβάσεις.