Βρίσκεστε εδώ: Αρχική Προφίλ

ΠΡΟΦΙΛ ΓΡΑΦΕΙΟΥ

Η Δικηγορική Εταιρία αποτελεί μετεξέλιξη του Δικηγορικού Γραφείου, που ιδρύθηκε το έτος 1983 από τον Σταμάτη Ν. Τερεζάκη με προσανατολισμό την παροχή υπηρεσιών, κυρίως στον Τομέα του Εμπορικού Δικαίου, καθώς και του Δικαίου των Επιχειρήσεων, όπου με τη συστηματική και επιτυχή δραστηριοποίηση ευέλικτου και ικανού στελεχικού δυναμικού γνώρισε ταχεία ανάπτυξη.

Σύντομα το πελατολόγιό του περιέλαβε γνωστές εμπορικές επωνυμίες και πολλές από τις πρώτες Ιδιωτικές Επιχειρήσεις Παροχής Υπηρεσιών Ασφάλειας.

Στηριζόμενο στην υψηλή επιστημονική κατάρτιση του ιδρυτή και των στελεχών του επέκτεινε, επιτυχώς, τη δραστηριότητά του στον Τομέα του Δημόσιου και Διοικητικού Δικαίου με έμφαση στην παροχή νομικών υπηρεσιών σε συμμετέχοντες σε Δημόσιους Διαγωνισμούς.

Έχει παράσχει υπηρεσίες σε μερικές από τις πιο γνωστές και δυναμικές εταιρείες του κλάδου των υπηρεσιών πτητικής λειτουργίας αεροπορικών μέσων (Flying Operation and Technical Support Services), των εν γένει υπηρεσιών ιδιωτικής ασφάλειας (Airport and Commercial Security Services) και χρηματαποστολών (Transport Value and Armored Transportation Services), σε εμπορικές επιχειρήσεις με ποικίλα αντικείμενα δραστηριοποίησης, όπως προμήθειας ιατρικών μηχανημάτων και αναλώσιμων, θωρακισμένων οχημάτων, ασθενοφόρων (Emergency Αmbulance), κινητών μονάδων προ νοσοκομειακής φροντίδας (Mobil Intensive Care Unit), επεξεργασίας προϊόντων χάρτου και πλαστικών, καθώς και σε φυσικά και νομικά πρόσωπα- προμηθευτές αγαθών και υπηρεσιών στο Δημόσιο Τομέα (Public Competitions).

Με κατάλληλη εσωτερική διάρθρωση, καταμερισμό αντικειμένων δραστηριοποίησης και στελεχωμένο πάντα με ικανό και έμπειρο επιστημονικό δυναμικό προσφέρει ένα ευρύ φάσμα νομικών και συμβουλευτικών υπηρεσιών στους πελάτες του.

Tα τελευταία χρόνια ιδιαίτερος σταθμός στην εξέλιξή του ήταν η ανάληψη και επιτυχής διεκπεραίωση σημαντικών ποινικών υποθέσεων, με ευρύ ενδιαφέρον της κοινής γνώμης στους τομείς της ευθύνης διοίκησης και εκπροσώπησης νομικών προσώπων, φορολογικών και εν γένει οικονομικών παραβάσεων, που βασίστηκε στην ευρύτητα γνώσης των αρχικών τομέων δραστηριοποίησης και τη συνεργασία με ειδικευμένους συνεργάτες.