Βρίσκεστε εδώ: Αρχική Πελάτες

ΠΕΛΑΤΕΣ

Μεταξύ των πελατών της συγκαταλέγονται:

  • Επιχειρήσεις επεξεργασίας και εμπορίας προϊόντων χάρτου και πλαστικών.
  • Επιχειρήσεις εμπορίας ιατρικών μηχανημάτων και αναλώσιμων.
  • Επιχειρήσεις εμπορίας θωρακισμένων οχημάτων και ασθενοφόρων.
  • Επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών ιδιωτικής ασφάλειας και χρηματαποστολών.
  • Επιχειρήσεις κατασκευής αεροπορικών μέσων.
  • Επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών πτητικής λειτουργίας αεροπορικών μέσων.
  • Επιχειρήσεις εμπορίας ηλεκτρονικών υπολογιστών και περιφερειακών.
  • Επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών πληροφορικής.