Βρίσκεστε εδώ: Αρχική Επικαιρότητα Σχέση εξαρτημένης εργασίας παρά την έκδοση ΑΠΥ

Σχέση εξαρτημένης εργασίας παρά την έκδοση ΑΠΥ

Με την υπ' αριθμόν 1100/2011 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, κατόπιν αγωγής, κατά την εκδίκαση της οποίας παραστάθηκε για τον ενάγοντα η δικηγόρος Χ.Π.Σταθοπούλου, κρίθηκε ότι δεν αρκεί η έκδοση Αποδείξεων Παροχής Υπηρεσιών και η καταβολή από  τον ίδιο των ασφαλιστικών εισφορών για την άσκηση του επαγγέλματος για τον χαρακτηρισμό του είδους της εργασιακής σχέσης  σύμβασης.

 "...το γεγονός δε, ότι για την είσπραξη της αμοιβής του εξέδιδε πλέον αποδείξεις προς την***, καθώς και ότι κατέβαλλε ο ίδιος τις ασφαλιστικές του εισφορές για την άσκηση του επαγγέλματός του, δεν αρκούν για να προσδώσουν στην εργασιακή του σχέση το χαρακτηρισμό της σύμβασης έργου, αφού οι ειδικότερες συνθήκες και ο τρόπος παροχής της εργασίας του, όπως περιγράφονται ανωτέρω, συνάδουν περισσότερο προς αυτή της εξαρτημένης εργασίας..."