Βρίσκεστε εδώ: Αρχική Επικαιρότητα Πλαστά φορολογικά στοιχεία- Καταλογισμός προστίμου ΚΒΣ σε βάρος πραγματικού υπόχρεου

Πλαστά φορολογικά στοιχεία- Καταλογισμός προστίμου ΚΒΣ σε βάρος πραγματικού υπόχρεου

Με την υπ' αριθμόν 3021/2016 απόφαση του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών (Τμήμα 32ο Μονομελές), κατόπιν προσφυγής της Κοινωνίας Αστικού Δικαίου***, κατά την εκδίκαση της οποίας παραστάθηκε για την προσφεύγουσα η δικηγόρος Α.Π.Δρίβα, ακυρώθηκε πράξη επιβολής προστίμου, διότι ο καταλογισμός των σχετικών φορολογικών υποχρεώσεων γίνεται σε βάρος του πραγματικού υπόχρεου.

"...το Δικαστήριο λαμβάνει υπόψη, ότι για τον καταλογισμό προστίμου ΚΒΣ σε βάρος προσώπου φερόμενου ως εκδότη πλαστών φορολογικών στοιχείων πρέπει τα στοιχεία αυτά να έχουν εκδοθεί πράγματι από το πρόσωπο αυτό και όχι από τρίτον συνεπεία τέλεσης αξιόποινων πράξεων, ο δε καταλογισμός των σχετικών φορολογικών υποχρεώσεων γίνεται σε βάρος του πραγματικού υπόχρεου (πρβλ. ΣτΕ 3721/2011, 362/2009, 2937/2006)..."