Βρίσκεστε εδώ: Αρχική Επικαιρότητα Τριετής παραγραφή δικαίωματος Δημοσίου για εκ των υστέρων επιβολή φόρων

Τριετής παραγραφή δικαίωματος Δημοσίου για εκ των υστέρων επιβολή φόρων

Με την υπ' αριθμόν 6121/2013 απόφαση του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών (Τμήμα 1ο Τριμελές), κατόπιν προσφυγής της εταιρίας***, κατά την εκδίκαση της οποίας παραστάθηκε για την προσφεύγουσα ο δικηγόρος Σ.Ν.Τερεζάκης, ακυρώθηκε πράξη καταλογισμού τέλους ταξινόμησης, λόγω παραγραφής του σχετικού δικαιώματος.

 "6. Επειδή, ήδη, με τον πρώτο λόγο της κρινόμενης προσφυγής της, η προσφεύγουσα εταιρία προβάλλει, ότι το δικαίωμα του Δημοσίου για την εκ των υστέρων επιβολή των δασμών και φόρων, που φέρεται να διέφυγαν της καταβολής έχει υποπέσει σε παραγραφή, καθόσον η ως άνω συμπληρωματική πράξη χρέωσης κοινοποιήθηκε σε αυτήν μετά την πάροδο τριών ετών από την ημερομηνία εισαγωγής των επίδικων εμπορευμάτων (οχημάτων)...."