Βρίσκεστε εδώ: Αρχική Επικαιρότητα Παράνομη ποινική ρήτρα, ως συγκάλυψη τοκογλυφίας

Παράνομη ποινική ρήτρα, ως συγκάλυψη τοκογλυφίας

Με την υπ' αριθμόν 2103/2011 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, κατόπιν αγωγής, κατά την εκδίκαση της οποίας παραστάθηκε για την εναγόμενη η δικηγόρος Α.Σ.Κελλίδου, κρίθηκε ότι η συνομολόγηση ποινικής ρήτρας σε περίπτωση υπερημερίας του οφειλέτη χρηματικής παροχής, ως πρόσθετου χρηματικού ποσού, πλέον του θεμιτού τόκου είναι άκυρη, ως αποτελούσα συγκάλυψη παράνομης τοκογλυφίας.

"...Περαιτέρω, από το συνδυασμό των διατάξεων των άρθρων 293 εδ. β', 294 και 345 του ΑΚ, σκοπός των οποίων είναι να αποτρέψουν την καταστρατήγηση του θεμιτού ορίου τόκου, με το συνυπολογισμό στο ποσοστό του τόκου όλων των πρόσθετων παροχών, οι οποίες υπό διαφορετική του τόκου νομική μορφή επιβαρύνουν ουσιαστικά τον οφειλέτη, συνάγεται ότι, ιδίως επί χρηματικής οφειλής, ως κύριας παροχής, η συνομολόγηση σε περίπτωση υπερημερίας του οφειλέτη περί την εκπλήρωση της, επιπλέον του θεμιτού τόκου και πρόσθετου χρηματικού ποσού, ως ποινικής ρήτρας, αντιβαίνει στις παραπάνω διατάξεις του νόμου και είναι άκυρη κατά το υπερβάλλον του θεμιτού τόκου υπερημερίας, ως αποτελούσα κατά νόμο συγκάλυψη παράνομης τοκογλυφίας. Επομένως, επί οροφοκτησίας, προκειμένου για υποχρέωση καταβολής εκ μέρους του ιδιοκτήτου διαμερίσματος δαπανών κοινοχρήστων, σε περίπτωση υπερημερίας του, ως προς την εκπλήρωση της υποχρεώσεως του αυτής, ο διαχειριστής δικαιούται να ζητήσει την καταβολή των οφειλών αυτών εκ μέρους του συνιδιοκτήτη, καθώς και τον από το νόμο ή τη σύμβαση προβλεπόμενο τόκο υπερημερίας, όχι δε και τυχόν πρόσθετο χρηματικό αντάλλαγμα, που για το λόγο αυτόν έχει συμφωνηθεί με τον οφειλέτη, ως «ποινική ρήτρα»..."