Βρίσκεστε εδώ: Αρχική Επικαιρότητα Η κατάρτιση πρακτικού ΔΣ ανώνυμης εταιρίας με αναληθές περιεχόμενο δεν συνιστά αξιόποινη πλαστογραφία

Η κατάρτιση πρακτικού ΔΣ ανώνυμης εταιρίας με αναληθές περιεχόμενο δεν συνιστά αξιόποινη πλαστογραφία

Με την υπ' αριθμόν 1559/2013 απόφαση του Z΄ Ποινικού Τμήματος του Αρείου Πάγου, κατόπιν αίτησης αναίρεσης της 5461/2013 απόφασης του Τριμελούς Εφετείου Αθηνών, που έγινε δεκτή, κατά την εκδίκαση της οποίας παραστάθηκε για τον αναιρεσείοντα ο δικηγόρος Σ.Ν.Τερεζάκης, κρίθηκε ότι στην περίπτωση κατάρτισης εγγράφου από πρόσωπο, που υπογράφει με το δικό του όνομα, ανεξάρτητα από οποιοδήποτε ψευδές περιεχόμενο δεν υπάρχει κατάρτιση πλαστού εγγράφου.

"...σύμφωνα με τις παραδοχές της προσβαλλομένης αποφάσεως, πρόκειται περί καταρτίσεως εγγράφου από τον αναιρεσείοντα, με την ιδιότητα, του Προέδρου και διευθύνοντα Συμβούλου των παραπάνω ανωνύμων εταιρειών, (πρακτικών Δ.Σ. και Γενικών Συνελεύσεων των παραπάνω ανωνύμων εταιρειών) με ψευδές περιεχόμενο, δοθέντος ότι αναγραφόταν σ' αυτά ότι παρίσταντο κατά τις παραπάνω συνεδριάσεις και οι εγκαλούντες, οι οποίοι ετύγχαναν μέλη του ως άνω Δ.Σ. οι οποίοι όμως δεν παρίσταντο. Η κατάρτιση των εγγράφων αυτών, δεν συνιστά αξιόποινη πλαστογραφία, με την έννοια του άρθρου 216 παρ. 1 ΠΚ, όπως αυτό αναλύθηκε στη νομική σκέψη που αναφέρθηκε στην αρχή, αφού ο κατηγορούμενος, συνέταξε και υπέγραψε, με το δικό του όνομα τα έγγραφα αυτά, με το άνω ψευδές περιεχόμενο, χωρίς αυτά να φέρουν τις υπογραφές των εγκαλούντων, κατά τις παραδοχές της προσβαλλομένης απόφασης και επομένως δεν εμφανίζονται να εκδόθηκαν από αυτούς. Κατ" ακολουθία των ανωτέρω, το δικαστήριο εσφαλμένως εφάρμοσε την οικεία ουσιαστική ποινική διάταξη του άρθρου 216 ΠΚ...."