Βρίσκεστε εδώ: Αρχική Επικαιρότητα Επιδίκαση χρηματικής ικανοποίησης σε βάρος εταιρίας παροχής υπηρεσιών κυκλώματος ADSL

Επιδίκαση χρηματικής ικανοποίησης σε βάρος εταιρίας παροχής υπηρεσιών κυκλώματος ADSL

Με την υπ' αριθμόν 6275/2011 απόφαση του Εφετείου Αθηνών, κατόπιν έφεσης, κατά την εκδίκαση της οποίας παραστάθηκε, ως εφεσίβλητος, ο δικηγόρος Σ.Ν.Τερεζάκης, επικυρώθηκε η πρωτόδικη απόφαση, που είχε επιδικάσει χρηματική ικανοποίηση στον ενάγοντα, λόγω ηθικής βλάβης ως χρήστη υπηρεσιών κυκλώματος ADSL, αφού κρίθηκε απορριπτέα η προβληθείσα ένσταση περιορισμού  ευθύνης από πταίσμα.

"Το πρωτοβάθμιο Δικαστήριο, το οποίο, με την εκκαλούμενη απόφαση επιδίκασε στον εφεσίβλητο...ποσό χρηματικής ικανοποίησης δεν έσφαλε...η εκ των προτέρων συμφωνία των διαδίκων, με την οποία περιορίζεται η ευθύνη της εναγόμενης από πταίσμα είναι άκυρη (άρθρο 332 ΑΚ και άρθρα 6 παρ. 12 και 8 παρ. 6 του Ν.2251/1994), καθώς όπως προαναφέρθηκε η εναγόμενη ασκεί επιχείρηση κατόπιν άδειας της αρχής, ενώ δεν αποδείχθηκε ότι η άνω συμβατικός όρος αποτέλεσε αντικείμενο ατομικής διαπραγμάτευσης..."