Βρίσκεστε εδώ: Αρχική Επικαιρότητα Επί φορολογικής διαφοράς το όριο του εκκλητού της απόφασης καθορίζεται από το ύψος του κάθε αυτοτελούς ποσού προστίμου

Επί φορολογικής διαφοράς το όριο του εκκλητού της απόφασης καθορίζεται από το ύψος του κάθε αυτοτελούς ποσού προστίμου

Με την υπ' αριθμόν 3405/2018 απόφαση του 20ου Τμήματος (Μονομελούς) του Διοικητικού Εφετείο Αθηνών, κατόπιν έφεσης, κατά την εκδίκαση της οποίας παραστάθηκε για την εφεσίβλητη η δικηγόρος Α.Π.Δρίβα κρίθηκε, ότι η προσβαλλόμενη απόφαση είναι ανέκκλητη, γιατί αφορά φορολογική διαφορά, που το αντικείμενό της είναι περισσότερα αυτοτελή και διακεκριμένα ποσά, κάτω του ορίου του εκκλητού.

"...λαμβάνοντας υπόψη, ότι το αντικείμενο της διαφοράς προσδιορίζεται από το αμφισβητούμενο με την έφεση ποσό και ότι η εκκαλούμενη απόφαση αφορά φορολογική διαφορά, που το αντικείμενό της είναι περισσότερα αυτοτελή και διακεκριμένα μεταξύ τους ποσά (126 πρόστιμα), κατά την έννοια του άρθρου 92παρ.2 του Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας, καθένα από τα οποία δεν υπερβαίνει το ποσό των 5.000 ευρώ (το ανώτερο δε εξ' αυτών είναι 1.550,07 ευρώ), που τίθεται ως όριο του εκκλητού των αποφάσεων για κάθε αυτοτελές πρόστιμο, σύμφωνα με τις διατάξεις που προαναφέρθηκαν και δεδομένου ότι δεν συντρέχει λόγος για τον οποίο επιτρέπεται πάντοτε να ασκηθεί έφεση, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 92 του Κ.Δ.Δ, που προεκτέθηκαν, το Δικαστήριο κρίνει, ότι η εκκαλούμενη απόφαση είναι ανέκκλητη..."