Βρίσκεστε εδώ: Αρχική Επικαιρότητα Απόλυση μισθωτού για οικονομοτεχνικούς λόγους- Παραβίαση άρθρου 281 ΑΚ

Απόλυση μισθωτού για οικονομοτεχνικούς λόγους- Παραβίαση άρθρου 281 ΑΚ

Με την υπ' αριθμόν 64/2015 απόφαση του B-2 Πολιτικού Τμήματος του Αρείου Πάγου, κατόπιν αίτησης αναίρεσης της 5787/2011 απόφασης του Εφετείου Αθηνών, που έγινε δεκτή, κατά την εκδίκαση της οποίας παραστάθηκε για την αναιρεσείουσα ο δικηγόρος Σ.Ν.Τερεζάκης, κρίθηκε, μεταξύ άλλων, ότι παραβιάστηκε ευθέως η διιάταξη του άρθρου 281 ΑΚ, αφού προϋποθέση της διατήρησης στη θέση εργασίας μισθωτού που απολύθηκε, για οικονομοτεχνικούς λόγους, αποτελεί ο διατηρηθείς και απολυθείς εργαζόμενος να είναι της ίδιας κατηγορίας, επιπέδου, ικανότητας προσόντων και απόδοσης.

"...Κρίνοντας έτσι το Εφετείο, παρεβίασε ευθέως τη διάταξη του άρθρου 281 ΑΚ, καθόσον προϋπόθεση της διατήρησης στην υπηρεσία, σε περίπτωση απόλυσης μισθωτού για οικονομοτεχνικούς λόγους, είναι ο απολυθείς και ο διατηρηθείς εργαζόμενος να είναι της ιδίας κατηγορίας και του ιδίου επιπέδου, ικανότητας, προσόντων και απόδοσης, για τα οποία ουδέν αναφέρει ως προς τον εργαζόμενο Δ.Δ, αλλά και εκ πλαγίου με ανεπαρκείς και αντιφατικές αιτιολογίες, καθόσον στην προσβαλλόμενη απόφαση: α) δεν αναφέρεται ποια ήταν η υπηρεσιακή απόδοση του απολυθέντος ενάγοντος σε σχέση με την υπηρεσιακή απόδοση του διατηρηθέντος Δ.Δ, β) δεν διαλαμβάνονται παραδοχές για τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα του Δ.Δ, από τις οποίες θα μπορούσε να εξαχθεί, αν ο ενάγωνυπερτερούσε ή όχι ή ήταν ισοδύναμος ή υστερούσε σε σχέση με τον Δ.Δ και αν ο πρώτος μπορούσε να διευθύνει και τον τομέα των μεγάλων ως άνω μηχανημάτων, γ) ενώ αναφέρεται ότι η απόλυση του ενάγοντος έγινε για λόγους οικονομοτεχνικούς, δεν συνδέεται η απόλυσή του με τη συγχώνευση του τομέα των μικρών και μεσαίων φωτοαντιγραφικών μηχανημάτων και μηχανημάτων ΦΑΞ, του οποίου διευθυντής ήταν ο ενάγων, με τη συγχώνευση του αντίστοιχου τομέα των μεγάλων μηχανημάτων, όπου διευθυντής ήταν ο Δ.Δ, ο οποίος και παρέμεινε διευθυντής όλων των ως άνω τομέων (μικρών, μεσαίων και μεγάλων ), δ) ενώ αναφέρεται ότι η αναιρεσείουσα « ... διατήρησε στην επιχείρησή της άλλους εργαζόμενους της ίδιας ειδικότητας μ' αυτήν του ενάγοντος , με μικρότερη όμως αρχαιότητα, ηλικία, οικονομικές και οικογενειακές υποχρεώσεις ...» στη συνέχεια μνημονεύει μόνον ότι ο Δ.Δ είναι νεότερος κατά έξι έτη του ενάγοντος, ότι είχαν την ίδια υπηρεσιακή αρχαιότητα, ότι ήταν πατέρας ανηλίκων τέκνων, χωρίς να μνημονεύει τον αριθμό των τέκνων του (ο ενάγων ήταν πατέρας δύο ανηλίκων τέκνων με σύζυγο εργαζόμενη) και ότι είχε σύζυγο εργαζόμενη, ε) δεν προσδιορίζεται το είδος, η μορφή και η έκταση των δυσμενών οικονομικών και κοινωνικών συνεπειών του ενάγοντος σε σχέση με τις αντίστοιχες συνέπειες του Δ.Δ, στ) ενώ αναφέρεται ότι ήταν προσχηματική η απόλυση του ενάγοντος με την επίκληση της δήθεν κατάργησης της θέσης εργασίας του, στη συνέχεια δέχεται ότι έγινε συγχώνευση της θέσης του ενάγοντος με τη θέση του διευθυντή των μεγάλων μηχανημάτων, και ζ ) ενώ αναφέρεται ότι ο ενάγων μπορούσε να τοποθετηθεί σε θέση απλού υπαλλήλου δεν διαλαμβάνονται παραδοχές ότι υπήρχε κενή θέση υπαλλήλου ,για να τοποθετηθεί σ' αυτή...."