Βρίσκεστε εδώ: Αρχική Επικαιρότητα Απόδοση δαπάνης κοχλιακού εμφυτεύματος

Απόδοση δαπάνης κοχλιακού εμφυτεύματος

Με την υπ' αριθμόν 9011/2010 απόφαση του 31ου Τμήματος (Τριμελούς) του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών, κατόπιν αγωγής, κατά την εκδίκαση της οποίας παραστάθηκε για την ενάγουσα η δικηγόρος Α.Π.Δρίβα αναγνωρίστηκε υποχρέωση Ταμείου Ασφάλισης να αποδώσει σε ασφαλισμένη του τη δαπάνη κοχλιακού εμφυτεύματος.

«…5. Επειδή, ενόψει των όσων αναφέρθηκαν στις προηγούμενες σκέψεις, το Δικαστήριο, λαμβάνοντας υπόψη ότι (α) ο *** υπέβαλε στο εναγόμενο αίτηση για απόδοση της δαπάνης κοχλιακού εμφυτεύματος στις 31-8-1999, δηλαδή εντός της κατά το άρθρο 54 του Κανονισμού Περίθαλψης του ΤΑΠ-ΟΤΕ εξάμηνης προθεσμίας από τη γένεση της εν λόγω αξίωσης (τον Ιούλιο 1999, οπότε και η ενάγουσα υποβλήθηκε στην εγχείρηση κοχλιακής εμφύτευσης), μέσα στην οποία αυτή μπορούσε να ασκηθεί (β) ότι με την 2999/1-3-2002 απόφαση της, η Εκτελεστική Επιτροπή του ΚΕ.Σ.Υ. ενέκρινε το αίτημα του *** για απόδοση της δαπάνης κοχλιακού εμφυτεύματος της συζύγου του και ότι (γ) για την απόδοση της δαπάνης κοχλιακού εμφυτεύματος δεν απαιτείται, ως νόμιμη προϋπόθεση, η αναγνώριση του (κρατικού) Γενικού Νοσοκομείου Βέροιας, όπου έλαβε χώρα η κοχλιακή εμφύτευση στην ενάγουσα, ως εγκεκριμένου νοσοκομείου για την εκτέλεση της επέμβασης αυτής, κρίνει ότι το εναγόμενο μη νόμιμα απέρριψε το αίτημα του *** για απόδοση της δαπάνης, στην οποία υποβλήθηκε η σύζυγος του και ήδη ενάγουσα για την αγορά κοχλιακού εμφυτεύματος…»