Βρίσκεστε εδώ: Αρχική Επικαιρότητα Αναγνώριση δαπάνης τοποθέτησης κοχλιακού εμφυτεύματος σε μη αναγνωρισμένο Νοσοκομείο

Αναγνώριση δαπάνης τοποθέτησης κοχλιακού εμφυτεύματος σε μη αναγνωρισμένο Νοσοκομείο

Με την υπ' αριθμόν Α11636/2018 απόφαση του 9ου Τμήματος (Μονομελούς) του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών, κατόπιν αγωγής, κατά την εκδίκαση της οποίας παραστάθηκε για τους ενάγοντες η δικηγόρος Α.Π.Δρίβα αναγνωρίστηκε υποχρέωση Ταμείου Ασφάλισης να αποδώσει σε ασφαλισμένο του τη δαπάνη κοχλιακού εμφυτεύματος, παρότι η τοποθέτησή του δεν έλαβε χώρα σε εγκεκριμένο για το σκοπό αυτό Νοσοκομείο.

"...το Δικαστήριο λαμβάνοντας υπόψη του ότι : α) με την ..../2007 απόφαση της, η Εκτελεστική Επιτροπή του ΚΕΣΥ είχε εγκρίνει το αίτημα για τοποθέτηση κοχλιακού εμφυτεύματος στον υιό των εναγόντων, β) για την απόδοση της δαπάνης κοχλιακού εμφυτεύματος δεν απαιτείται ως νόμιμη προϋπόθεση, η αναγνώριση του Νοσοκομείου στο οποίο αυτή διενεργείται, ως εγκεκριμένου Νοσοκομείου για την εκτέλεση της επέμβασης αυτής (βλ. ΔΕφΑΘ 2563/2012), ενόψει, μάλιστα, του ότι, στην προκειμένη περίπτωση, ζητείται η απόδοση δαπάνης του εμφυτεύματος και όχι η απόδοση τυχόν δαπάνης νοσηλείας ή αμοιβής γιατρού για την εμφύτευση αυτού, γ) ούτε το εναγόμενο ισχυρίζεται σχετικά, παρά την έκδοση της προαναφερόμενης προδικαστικής απόφασης που του έθετε το συγκεκριμένο ερώτημα, ούτε από κάποιο άλλο στοιχείο προκύπτει κάποια διαφοροποίηση, όσον αφορά ειδικότερα στο κόστος των κοχλιακών εμφυτευμάτων, όταν η διαδικασία εμφύτευσης πραγματοποιείται στα παραπάνω εγκεκριμένα κέντρα και όταν αυτή πραγματοποιείται σε κάποιο
άλλο Νοσοκομείο, κρίνει ότι το εναγόμενο μη νόμιμα απέρριψε το αίτημα των εναγόντων για απόδοση της δαπάνης του κοχλιακού εμφυτεύματος για το αριστερό αυτί του υιού τους, ύψους .... ευρώ, απορριπτομένου του αντίθετου ισχυρισμού του εναγομένου, ως αβάσιμου."