Βρίσκεστε εδώ: Αρχική

ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ

Είμαστε στελεχωμένοι με ικανό και έμπειρο προσωπικό ικανό να προσφέρει ένα ευρύ φάσμα νομικών και συμβουλευτικών υπηρεσιών.

Περισσότερα...

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Έχουμε παράσχει υπηρεσίες σε μερικές από τις πιο γνωστές και δυναμικές εταιρείες του κλάδου.

Περισσότερα...

ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Ενημερωθείτε για τις εξελίξεις, τα νέα άρθρα και τις πρόσφατες δημοσιεύσεις.

Περισσότερα..

Γενικός Κανονισμός 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

 

Η Δικηγορική μας Εταιρία σέβεται και προστατεύει τα προσωπικά δεδομένα, τα οποία οι εντολείς μας εμπιστεύονται και το ίδιο θα συνεχίσει να πράττει στα πλαίσια της εφαρμογής του Γενικού Κανονισμού 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα (GDPR- General Data Protection Regulation).
Ενδεικτικά:
1.Συλλέγουμε και γενικώς επεξεργαζόμαστε μόνο τα προσωπικά δεδομένα των εντολέων μας, που οι ίδιοι μας εμπιστεύονται.
2.Δεν επεξεργαζόμαστε προσωπικά δεδομένα περισσότερα από αυτά που είναι απαραίτητα και αναγκαία για τον χειρισμό των υποθέσεων τους.
3.Εφαρμόζουμε κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα ώστε να διασφαλίζουμε το απαιτούμενο επίπεδο ασφαλείας, έναντι κινδύνων διαρροής προσωπικών δεδομένων.
4.Διατηρούμε τα προσωπικά δεδομένα των εντολέων μας μόνο για το διάστημα που απαιτείται για τους σκοπούς των υποθέσεών τους και όταν παρέλθει το κατά νόμο προβλεπόμενο διάστημα από το αμετάκλητο κάθε υπόθεσης, τα διαγράφουμε.

5.Διατηρούμε σε ηλεκτρονική μορφή Αρχείο Δραστηριοτήτων Επεξεργασίας, ως βασικό εργαλείο αυτοαξιολόγησης για τη συμμόρφωση με τον Κανονισμό.